FANDOM


Ksiądz Kanonik Andrzej Domagała - Magister Teologii, Proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Tomasza Apostoła od 2008 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 Maja 1980 roku. Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Św. Wojciecha w Jaworznie, dziekan dekanatu Świętego Tomasza Apostoła w Sosnowcu. Odpowiedzialny za parafialny oddział Akcji Katolickiej, zespół charytatywny Caritas i chór parafialny.