FANDOM


Emil Stolle - pierwszy burmistrz (Der Erste Bürgermeister) Sosnowca, przedtem nadburmistrz Królewskiej Huty.