FANDOM


Ksiądz Prałat Mieczysław Froelich - proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Tomasza Apostoła w latach 1903-1911. Kapelan szpitala Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich, zbudował Kościół Świętego Tomasza Apostoła w Sosnowcu (od połowy 1902 roku miał pozwolenie władz carskich na wzniesienie dużej świątyni według projektu Józefa Pomian-Pomianowskiego). Wszedł w skład powołanego komitetu budowy koscioła.