FANDOM


Zabytkowa Kapliczka

Zabytkowa Kapliczka.

Jest to nieduży, ładnie utrzymany park w dzielnicy Klimontów. W parku znajduje się kapliczka Matki Boskiej typu słupowego z 1746 roku. W sąsiedztwie parku zachowała się budowa o charakterze historycznym. Jest to osiedle robotnicze z kamienno-ceglanymi budynkami. Od 1847 roku, przez kilkanaście lat, mieszkała w Klimontowie Wanda Malczewska (1822-1896), działaczka charytatywna, mistyczka. Pielęgnowała chorych, opiekowała sie rannymi powstańcami w 1863 roku. Zmarła w opinii świętości. Rozpoczęto jej proces beatyfikacyjny.

Wśród drzew wyróżnić tam można topole czarne, jesiony wyniosłe, klony srebrzyste oraz inne gatunki drzew i krzewów występujące pojedynczo. W obrębie parku rosną 2 drzewa pomniki przyrody. Są to Wierzba Biała i Grab Pospolity.

WierzbaEdytuj

W Polsce dziko rośnie 28 gatunków wierzb. Są to drzewa, krzewy i krzewinki. Dwa gatunki wierzb objęte są u nas ochroną gatunkową: Wierzba Japońska i Wierzba Borówkolistna. Wierzba od wieków istniała w legendach, pieśniach. Najbardziej znana, popularna jest pieśń partyzancka:

Rozszumiały się wierzby płaczące, rozplakała się dziewczyna w głos, oczy od łez podniosła błyszczące, na żołnierski twardy życia los, nie szumcie wierzby nam, z żalu co serce rwie...

Słowa tej pieśni odnoszą się do wierzby białej, odmiany płaczącej, najczęście sadzonej wierzby ozdobnej. Wierzba Biała to największa i najpopularniejsza z naszych wierzb Związana jest ona tradycją polskim krajobrazem. Dawniej bardzo często (dziś już rzadko) sadzono je przy drogach polnych, zabudowaniach wiejskich i ogławiano. Uzyskiwała ona wtedy kulistą, charakterystyczną koronę. Młode gałęzie wykorzystywano do wyrobu koszyków, często też na opał. Uważano, że piece chlebowe niczym tak dobrze się nie nagrzewają i nie dają lepiej wypieczonego, rumianego chleb jak po spaleniu w nich wysuszonej wierzbiny. Wierzba Biała zaliczana jest do roślin leczniczych. Wywar z kory wierzbowej stosowano jako skuteczny lek. Nic w tym dziwnego, gdyż zawierał składniki wchodzące w skład aspiryny. Również dzisiaj wierzba robi ogromna karierę w ramach energii odnawialnej. Odpowiednio wyselekcjonowane, szybko rosnące odmiany wierzby krzewistej dają wysoki plon, dobrego jakościowo drewna na opał. Największe i najstarsze okazy wierzby białej w Polsce: Cieszyno (koło Koszalina) - 800 centymetrów obwodu w pierśnicy, Września (koło Poznania) - 765 centymetrów obwodu w pierśnicy.

Grab PospolityEdytuj

W Polsce występuje 1 gatunek grabu, rośnie dziko w lasach liściastych. Graby wyrasta tworząc niezbyt duże drzewo. Posiada charakterystyczną popielatoszarą korę z ciemniejszymi smugami. Niegdyś był bardzo pospolity, o czym świadczą nazwy miejscowości: Grabiny, Grabowy, Grabki. Grab dobrze znosi strzyżenie. Często stosowany jest na żywołoty, szpalery. Dawniej sadzono go często w najwytworniejszych parkach (na przykład w Willanowie w XVIII wieku, według starych opisów kunsztownie wystrzygane ściany grabowych szpalerów dzieliły poszczególne partie ogrodu od wnętrza. Najokazalszy grab w Polsce: Warszawa, Ogród Botaniczny, 23 metry wysokości drzewa i 385 cm obwody w pierśnicy.

ŻródłaEdytuj

  • Wydawnictwo Kubajak: „Pomniki przyrody Sosnowca” (2004)